دربارۀ ما

«کالج پول» کاری از شاهین کلانتری و گروه مدرسه نویسندگی است.

دیدگاه‌های شما تا ده دقیقه پس از ارسال نیز قابل ویرایش است.